Stråkstödet är en ideell förening

som stöttar Stråkforum.

Stråkforum är en viktig mötesplats för unga stråkmusiker som vill något extra med sitt musicerande. Det är en klart utstakad studieväg där man steg för steg blir skickligare på sitt instrument.


Stråkforum ger också en möjlighet att träffa andra unga musiker som vill satsa på sitt musicerande, lära känna varandra, och lära av varandra. Allt detta gör man på helgkurser, sommarkurser och vinterkurser. Här utvecklas man tekniskt på sitt instrument, och spelar kammarmusik och orkester.

Copyright © Stråkstödet